pl
KPRF Law Office

Zespół

Joanna Marjańska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W KPRF Law Office odpowiedzialna za obsługę procesów komercjalizacji powierzchni handlowych, ze szczególnym naciskiem opiniowanie i negocjowanie umów najmu w galeriach i centrach handlowych, retail parkach i powierzchniach biurowych.Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności prawie handlowym i prawie nieruchomości, prowadzi również postępowania sądowe w zakresie zobowiązań wynikających z umów. Jako in-house zajmowała się opiniowaniem umów najmu m.in. dla IKEA oraz dla sieci sklepów typu convenience Żabka oraz Freshmarket

Anna Zejdler-Winiarska

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Oviedo. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa spółek i stałej obsługi podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, także z zakresu ecommerce, ochrony danych osobowych i w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Na rzecz Klientów KPRF Law Office prowadzi sprawy korporacyjne, handlowe, gospodarcze i cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Uczestniczyła w projektach związanych z oceną zgodności regulaminów i wzorów umów z prawem pracy i prawem konsumenckim. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań sądowych oraz przed organami administracji. W ramach obsługi prawnej uczestniczy w negocjacjach handlowych, sporządza opinie prawne i reprezentuje podmioty w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Aleksandra Zarosa

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Z zamiłowania cywilistka, specjalizująca się w prawie kontraktowym i gospodarczym. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym głównie podmiotów realizujących inwestycje budowlane oraz działających w branży retail. Ostatnie lata jej kariery to nacisk na obsługę i współpracę z podmiotami funkcjonującymi na rynku nieruchomości komercyjnych, w szczególności z inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami, wynajmującymi i najemcami wielkopowierzchniowymi. Reprezentowała Klientów i doradzała przy transakcjach sprzedaży, umowach najmu długoterminowego, oceniała ryzyka kontraktowe oraz prowadziła sprawy związane z dochodzeniem praw i obowiązków wynikających z zawartych umów. W KPRF Law Office zapewnia wsparcie Klientom obecnym na rynku retail oraz nieruchomości komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem galerii handlowych tworząc, opiniując i negocjując umowy najmu, a także opracowując i wdrażając strategie prowadzenia sporów zarówno na drodze sądowej i pozasądowej.  

Paweł Szulc

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radcowskich i adwokackich w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz rodzinnym. W KPRF Law Office odpowiada za projekty związane z obsługą procesu najmu komercyjnego, prowadzi negocjacje oraz zapewnia proces komercjalizacji, a także wspiera Klientów kancelarii w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej

Piotr Rusek

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie z zakresu obsługi zarówno podmiotów gospodarczych jak i  osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie cywilnym oraz administracyjnym.   W KPRF Law Office uczestniczy w negocjacjach handlowych, sporządza opinie prawne i reprezentuje Klientów przed organami administracji oraz w postępowaniach sądowych.

Bartosz Cozac

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, specjalizujący się w doradztwie prawnym z zakresu nieruchomości oraz obsługi korporacyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców zdobywane w międzynarodowych korporacjach oraz jako prawnik in-house. W KPRF Law Office doradza w zakresie m.in. najmów i komercjalizacji centrów handlowych i logistycznych, powierzchni biurowych, nabycia i sprzedaży nieruchomości oraz bieżącej obsługi centrów handlowych. W zakresie spraw korporacyjnych zajmuje się m.in. zakładaniem i likwidacją spółek, procesem połączenia i podziału spółek, sprzedażą udziałów, sprawami rejestrowymi oraz bieżącą obsługą prawną w ramach codziennego funkcjonowania spółki. Posługuje się językiem polskim oraz angielskim.

Martyna Kulikowska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez OIRP w Warszawie, odbywała praktyki w warszawskich sądach. W KPRF Law Office zajmuje się przede wszystkim komercjalizacją obiektów handlowych, tj. negocjowaniem oraz opiniowaniem umów najmu powierzchni handlowych, zarówno po stronie wynajmujących jak i najemców. Posiada również doświadczenie w zakresie kwestii prawnych związanych z codziennym funkcjonowaniem galerii handlowych, takich jak m.in. przygotowywanie i opiniowanie umów marketingowych oraz technicznych, czy też egzekucja wymagalnych należności. Bierze udział w transakcjach związanych ze sprzedażą nieruchomości inwestycyjnych. Ponadto przygotowuje inne dokumenty prawne, wnioski, opinie, pisma i analizy prawne. Interesuje się prawem handlowym oraz prawem cywilnym, ze szczególnym naciskiem na prawo zobowiązań.

Mateusz Stopczyński

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoje szlify zawodowe zdobywał w Sądzie Okręgowym w Warszawie, m. in. na stanowiskach asystenckich. Interesuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym, ze szczególnym naciskiem na procedurę postępowania sądowego oraz prawo gospodarcze.W KPRF Law Office zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną Klientów kancelarii. Prowadzi sprawy cywilne oraz gospodarcze, w tym postępowanie przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi.Współpracuje również z podmiotami działającymi na rynku nieruchomości komercyjnych, zajmując się przy tym opiniowaniem oraz negocjowaniem umów najmu w galeriach i centrach handlowych na terenie całej Polski.

Anna Sowa

Absolwentka Politechniki Koszalińskiej na Wydziale Ekonomii. Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości w zakresie obsługi firm i podmiotów gospodarczych, a także kilkuletnie doświadczenie administracyjne. W KPRF Law Office odpowiada za zarządzanie pracą biura, prowadzenie dokumentacji administracyjnej, kadrowej i księgowej. Nadzoruje formalne i prawne procedury związane z funkcjonowaniem kancelarii oraz wspiera zespół w bieżących sprawach.

  • Law Firm 2015 - KPRF Law Office
Znajdziesz nas w mediach społecznościowych
Wykorzystujemy ciasteczka (ang.cookies),aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu.
Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki
ebel replica sport classic quartz 1216490 womens red dial 33mm for men and women.fendi run away f711121000 36mm womens quartz price list.