pl
KPRF Law Office
Blog
Zespół
Aktualności
Edukacja

Zmiany w Kodeksie Cywilnym w zakresie terminów przedawnienia

W dniu 09 lipca 2018 roku zmieniły się przepisy KC o przedawnieniu.

 

- skrócenie z 10 do 6 lat ogólnego terminu przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c.) oraz terminu przedawnienia roszczeń stwierdzonych m.in. orzeczeniem sądu (art. 125 § 1 k.c.).

 

- wprowadzenie do art. 118 k.c. zasady, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata”

 

- Nowe przepisy zobowiązują sąd do zbadania, czy roszczenie przysługujące przeciwko konsumentowi jest przedawnione. Jeśli po analizie materiału dowodowego sąd stwierdzi, że upłynął termin przedawnienia, oddali powództwo. I żadna czynność dłużnika nie będzie już do tego potrzebna.

 

Nowe brzmienie KC

 

Art.  117.  [Przedawnienie roszczeń majątkowych]

 

Art.  1171.  3 [Nieuwzględnienie upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi]

1)długość terminu przedawnienia;

2)długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;

3)charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

 

Art.  118.  4 [Terminy przedawnienia]

 

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

 

Art.  125.  [Przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem albo ugodą sądową]

Wróć
  • Law Firm 2015 - KPRF Law Office
Znajdziesz nas w mediach społecznościowych
Wykorzystujemy ciasteczka (ang.cookies),aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu.
Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki

https://www.high-endrolex.com/5